L’EDUCACIÓ PER A LA JUSTÍCIA GLOBAL

 

Estratègia de Creart per a l’Educació per a la Justícia Global 2023-2027 [fes clic per descarregar]

Des de Creart treballem per garantir el dret a l’educació en plenitud d’infants i joves també a escala local. Mitjançant l’art i la creativitat, facilitem eines i recursos a mestres i educadors/es per reforçar la seva tasca a l’hora de promoure una consciència crítica envers les causes que generen violències. Entenem que en un context global on les desigualtats s’accentuen cada vegada més (també a escala local) els espais educatius (formals i de fora l’escola) prenen un paper cabdal en la promoció d’aprenentatges que permeten als infants entendre millor el món i els ensenya a viure-hi des d’una assumpció de corresponsabilitat i compromís essencials.

Treballar des de la reflexió sobre la situació que vivim com a planeta vol dir entendre millor com som i quina relació tenim amb l’entorn.

Leducació per a la justícia global (EpJG) és un bon marc per acompanyar mestres, educadors/es, infants i joves perquè esdevinguin persones més inquietes, més informades, més solidàries i més mobilitzades contra les desigualtats i les violències.

Com entitat, comptem amb una llarga trajectòria de projectes d’educació per la pau a través de l’art a Catalunya en àmbits formals i no formals, i amb diferents col·lectius. En els últims deu anys hem portat a terme un gran nombre de formacions de professorat i tallers amb infants de més d’una trentena d’escoles catalanes sobre provenció per a la resolució positiva dels conflictes i la construcció de pau. En els darrers anys, estem treballant en les competències curriculars d’educació emocional i en valors a diferents escoles. Des de 2016 la nostra principal aliança vinculada a l’educació formal és l’Associació de Mestres Rosa Sensat, amb la qual col·laborem en diferents projectes d’EpJG, formacions o en el marc de l’Escola d’Estiu.

Dins de l’educació no formal, Creart fa deu anys que porta a terme assessoraments tècnics i formacions en metodologies creatives i educació per la pau per a educadors i educadores, així com tallers amb infància en risc d’exclusió social en centres d’acollida i centres oberts, també tallers sobre resolució de conflictes i justícia ambiental en espais de lleure infantil i juvenil. En aquest àmbit, Creart treballa amb aliança amb diferents entitats significatives del lleure educatiu, com ara l’Escola Lliure el Sol, en projectes d’aprenentatge servei o amb la Fundació Catalana de l’Esplai (Fundesplai) en el desenvolupament de programes a diferents esplais catalans i mitjançant la formació d’educadors/es.

Des de Creart treballem en col·laboració amb el territori, seguint les línies estratègiques dels diferents districtes (en el cas de Barcelona) o de ciutat per tal de complementar-les.

 

Vídeo del projecte “Camins i cruïlles de l’art i l’educació per a la Justícia Global” a l’Escola Cervantes (Ciutat Vella):

 

Vídeo del projecte «Joves artivistes catalans/es/is pels Drets Humans de la població refugiada de Palestina» en agrupació amb UNRWA Catalunya (Barcelona i Rubí):