ÀMBIT LOCAL

Creart en l’àmbit local


En l’àmbit local treballem des de l’educació per a la justícia global, un bon marc per acompanyar els diferents agents educatius, infants i joves perquè esdevinguin persones més inquietes, més informades, més solidàries i més mobilitzades contra les desigualtats i les violències.

 

Context 

En un món de reptes i crisis globals de naturaleses diferents interconnectades (ambiental, política, econòmica i social), les desigualtats entre la població arreu augmenten i això té unes conseqüències devastadores sobre els col·lectius més vulnerabilitzats. L’educació té un paper clau en la construcció de societats més justes.

La nostra societat actual recorre un camí cap al canvi d’actituds, valors i pràctiques dirigides a la contribució de crear una ciutadania més crítica, compromesa i activa, on es fa més necessari que mai la introducció de l’art i la creativitat com a eines per fer un treball transversal d’equitat de gènere, coeducació, interculturalitat, drets humans, cultura de pau i participació ciutadana.

 

Intervenció de Creart

  • Treballem en àmbits formals i no formals, i amb diferents col·lectius.
  • En leducació formal fem formacions de professorat i tallers amb infants a les escoles sobre provenció per a la resolució positiva dels conflictes i la construcció de pau i treballem en l’encaix de la proposta de Creart en les competències curriculars de la part d’educació en valors.
  • Dins de l’educació no formal, fem assessoraments tècnics i formacions en metodologies creatives i educació per la pau per educadors i educadores, així com tallers amb infància en risc d’exclusió social en centres d’acollida i centres oberts, i tallers sobre resolució de conflictes i justícia ambiental en espais de lleure infantil i juvenil.
  • Actuem amb aliança amb diferents entitats significatives del lleure educatiu, com l’Escola Lliure el Sol, en projectes d’aprenentatge servei, o la Fundació Catalana de l’Esplai (Fundesplai) en el desenvolupament de programes a diferents esplais i mitjançant la formació d’educadors/es.
  • Estem consolidant l’educació per a la justícia global (EpJG), tant dins com fora de l’entitat. Fruit d’això és l’aliança amb l’Associació de Mestres Rosa Sensat, que ens permet apropar l’EpJG al col·lectiu de mestres.