LLEGAT SOLIDARI

La solidaritat no és un acte de caritat, sinó una ajuda mútua entre forces que lluiten pel mateix objectiu

Samora Machel

 

El teu compromís amb la nostra causa social es pot prolongar en el temps a través del llegat solidari. Existeix la possibilitat que ens incloguis a una o diverses ONG en el teu testament, tu continuaràs contribuint en els nostres projectes i nosaltres heretarem el teu entusiasme i la teva solidaritat.