QUÈ OFERIM

Cap a la creació una ciutadania més crítica, compromesa i activa, Creart s’ha especialitzat en la introducció de l’art i la creativitat com a eines per treballar educació per a la justícia global, educació per la pau, equitat de gènere, coeducació, interculturalitat, drets humans i participació ciutadana.

 

Educació Formal


Projectes de disseny de patis escolars 

Creem la estrategia de treball i acompanyem als equips en la planificació, la identificació i el disseny per a la transformació de patis escolars des de la coeducació i l’atenció a la diversitat.


Tallers d’educació transformadora per a l’infància en centres educatius

Acompanyem infants i joves perquè esdevinguin persones més crítiques, més informades, més solidàries i més mobilitzades contra les desigualtats i les violències connectant la mirada local a la global, contribuint així a la consolidació d’una ciutadania més justa i humanament més sostenible amb les persones i el medi.

Les nostres intervencions poden ser més puntuals o bé ser dissenyades en línia amb els projectes educatius dels centres (PEC). Abordem temes sobre justícia climàtica i ambiental, justícia de gènere, educació en valors i emocions, utilitzant sempre l’art i la creativitat com a eina de treball.


 Formacions i acompanyament a centres educatius

Les formacions de professorat es dissenyen tenint en compte les necessitats de cada escola.

Som experts en la utilització de l’art i la creativitat en l’educació per la pau i l’educació emocional i en valors.

 

Educació no Formal


Formacions per a educadors/es del lleure

Assessoraments tècnics i formacions en educació per la pau, educació emocional i en valors, així com en educació per a la justícia global a través de metodologies creatives a educadors/es o responsables pedagògics/ques de espais de lleure educatiu.


Projectes d’aprenentatge servei

Dissenyats conjuntament amb altres entitats, centres educatius, etc., abordem aprenentatges vers justícia climàtica i ambiental, justícia de gènere, educació en valors i emocions… amb una devolució en clau comunitària.


Formacions per a educadors/es de centres oberts altres espais municipals

Les formacions en educació per la pau, educació emocional i en valors s’adapten sempre a les necessitats dels centres i es conceben sota el paraigua de la justícia global.

 

Esdeveniments


Organització d’esdeveniments comunitaris

Dissenyem i dinamitzem actes o jornades, instal·lacions i trobades conjuntament amb entitats que celebren efemèrides adaptant les propostes a la naturalesa de cada entitat o administració i incorporant l’art com a excusa per abordar de manera amena i motivadora reflexions sobre reptes globals.


Mostres

Exposicions de fotografies i obres artístiques produïdes en el marc dels projectes que l’organització ha dut a terme al llarg dels anys. Es dissenyen en funció de la demanda dels ajuntaments o equipaments municipals que les sol·liciten (centres cívics, biblioteques i altres). Enmarquen jornades, monogràfics, etc. amb material fruit del treball a terreny.

 

Publicacions


Art, creativitat i conflicte. Camins per educar

Dossier editat per Rosa Sensat, amb continguts de Chené Gómez i Marta Mercadé, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

Com, per què i de quina manera podem utilitzar l’art i la creativitat per qüestionar, transformar i construir propostes de millora davant del món que ens envolta. Amb recursos pràctics per treballar a les aules amb els infants i joves.


Colours in desplacement. Afghan displaced children and youth paint their lives.

Aquest llibre és un photobook que recull el procés artístic realitzat per Creart amb població afganesa refugiada i desplaçada a l’Iran i l’Afganistan, en el marc d’un projecte d’educació de NRC.

 

Maleta pedagògica


La maleta «Camins i Cruïlles. Art i artistes en els llibres per a infants»

Està formada per més d’un centenar de llibres seleccionats per l’equip de bibliotecàries de Rosa Sensat. La maleta està pensada com un recurs per a impulsar la lectura, l’art i la creativitat a l’educació infantil i primària.

És un recurs a disposició de totes les escoles catalanes. Acompanyen la selecció de llibres un roll up explicatiu i un dossier que recull tots els títols i els diferents mòduls (en total, sis) que es proposen per treballar amb la maleta en funció de les persones destinatàries: Maleta pedagògica (PDF)

 

Es pot sol·licitar a través del web de Rosa Sensat o contactant directament amb Creart: info@creart.org.es