METODOLOGIA

Metodologia Creart


Metodologia propia

Les formacions i tallers de Creart estan basats en una metodología artístico-creativa i socioafectiva que consisteix en vivenciar en la pròpia pell la situació que es vol abordar per així viure una experiència en primera persona que ens permet entendre i sentir el que estem treballant. L’aprenentatge sorgeix a partir de la pròpia experiència dels/les participants, arribant a una comprensió integrada dels conceptes, idees o emocions. Es promou la participació conscient de les persones en el seu propi procés creatiu i en un sistema pedagògic que les permet pensar en llibertat sobre el respecte i la valoració dels demés, fomentant les capacitats creatives, la imaginació i l’autoestima.

El programa educatiu dels tallers artístics permet un desenvolupament cognitiu, emocional, lingüístic i creatiu dels nens i nenes, adaptant les diferents propostes creatives a les edats i necessitats dels/les participants. Els tallers de Creart respecten i valoren la cultura  i l’art propi de les zones on es realitzen, promovent la participació d’artistes locals i propostes creatives existents en el territori.

En quant a la relació d’aquesta metodologia amb les dimensions de l’educació per a la justícia global, la major part dels projectes de Creart inclouen una fase d’aproximació a les problemàtiques que s’aborden i que repercuteixen sobre la ciutadania; una fase de sensibilització sobre les injustícies i desigualtats que es produeixen; i una fase de formació i aprofundiment en les seves causes i conseqüències. Sempre que és possible, a més, es promou que la població amb la qual es treballa transcendeixi aquestes fases i en lideri d’altres posteriors de mobilització i denúncia posant en pràctica les competències i eines incorporades al llarg del procés personal en el qual han intervingut les formacions.

 

L’art com a eina educativa

Creart utilitza l’art com a eina educativa per transformar els conflictes en motors de canvi i aprenentatge.

L’art és un procés humà de vital importància per al desenvolupament de multitud de capacitats i habilitats de la persona, és una eina que ens ajuda a comprendre les diferents realitats i examinar i qüestionar els fenòmens que ens envolten.

Des d’una perspectiva psicopedagògica, l’art permet i estimula el desenvolupament del pensament, fomenta la utilització d’estratègies intel·lectuals com l’anàlisi, la comprensió, el pensament crític, la interpretació o la resolució de problemes, millora la capacitat d’expressió i proporciona un ambient que ajuda a la recuperació física, mental i emocional de les persones. D’altra banda, l’art també reforça la identitat, ja que des de l’experiència artística les persones troben la manera de representar-se a si mateixes, el món i el lloc que hi ocupen, i les ajuda a descobrir els trets que les distingeixen o agermanen amb altres persones o grups.

Amb el treball artístic, els nens i les nenes desenvolupen habilitats com la constància, la curiositat, la creativitat, l’autoestima, l’escolta, la delicadesa, la paciència i la confiança, la qual cosa els permet afrontar la vida, les relacions i els conflictes amb una actitud activa, crítica i respectuosa.

A través de l’art, els infants poden ser sincers amb ells mateixos, descarregar-se de tensions, obrir-se i expansionar-se. També aprenen a respectar, escoltar, cercar i donar respostes, a més a més d’exterioritzar, mostrar, comunicar i compartir.

És evident, per tant, la capacitat educativa i transformadora alhora que curativa i terapèutica que pot tenir l’art, sempre que s’utilitzi en el marc d’un programa de treball flexible, que acompanyi i sigui coherent amb les necessitats del nen i la nena en els seus diferents nivells de desenvolupament.