EQUIP

 

Creart som un equip de persones sòcies i col·laboradores diverses mogudes pel compromís social i la voluntat d’involucrar-nos en processos que ens facin qüestionar-nos el món en el qual vivim, entendre les causes que provoquen les desigualtats arreu i promoure processos de mobilització per a revertir-les.

Som un equip de persones amb trajectòries diverses en els següents àmbits: educació, cooperació internacional, drets humans, psicologia, arts, cultura de pau, interculturalitat crítica i gènere… que treballem des de metodologia socioafectiva mitjançant diferents disciplines artístiques (plàstiques, escèniques i fotografia), sempre des de la  justícia global i l’ètica de les cures per promoure una manera d’estar al món respectuosa amb les persones i el medi.

Entenem Creart com un espai de creixement personal i laboral; com una plataforma d’aprenentatge col·lectiu en la qual es combinen l’expertesa de l’entitat en les àrees consolidades i l’experiència pròpia individual de les persones que en formen part. Aquesta premissa se segueix també en el marc de la cooperació internacional, enfocant les formacions amb els equips d’educadors/es i persones voluntàries des de la creació d’eines personals que aquesta població destinatària pugui incorporar als seus recursos propis sostenibles al llarg del temps.

 

Actualment Creart està formada per un equip tècnic de set persones en seu i diferents grups de persones voluntàries a les zones on treballem que porten a terme la gestió i la implementació de projectes de cooperació internacional, d’educació per a la justícia global i acció humanitària en els àmbits social, educatiu i sanitari.

 

Com ens organitzem

Pel que fa a la presa de decisions, Creart es vertebra a l’equip tècnic operatiu i una junta directiva, òrgan supeditat al vot de les persones sòcies mitjançant les assemblees generals de socis/es on es presenten els pressupostos i el balanç anuals, i es decideixen les línies estratègiques de l’organització en els diferents sectors d’intervenció.