NOSALTRES

 

Creart neix al 2006 amb la finalitat de recolzar i donar veu a la població infantil més vulnerabilitzada en el marc dels drets humans. Durant aquests anys hem fet acompanyament psicosocial de nens i nenes a través de l’art i l’educació transformadora.

Treballem des de l’educació per la justícia global, l’educacó per la pau i la transformació social, l’equitat de gènere, la defensa desl drets humans i la ciutadania universal, el medi ambient i l’acció humanitària.

Àmbit internacional:

Treballem a zones del Pròxim Orient, de l’Àfrica i d’Amèrica Llatina amb diferents línies de programes: mitjançant projectes educatius amb les poblacions infantils més vulnerabilitzades i els seus educadors/es; programes d’acompanyament psicosocial amb persones refugiades (especialment dones); i programes que reforcen les societats civils. Utilitzem l’art de manera terapèutica amb els col·lectius que pateixen situacions complexes com a conseqüència de conflictes bèl·lics, desastres naturals o altres situacions extremes.

Àmbit local:

Treballem en el marc de l’educació per a la justícia global i l’educació per la pau en el nostre país per fomentar una consciència crítica que promou actituds socialment actives i transformadores. En el marc de l’educació transformadora hi trobem una eina per afrontar els conflictes de manera positiva i pedagògica, i per promoure la creativitat, la confiança, l’autoestima, el respecte cap als altres i la participació conscient i activa de les persones.

Els nostres projectes es concreten en tallers creatius amb infants i joves, així com en la formació de professorat d’escoles i instituts, educadors/es del lleure i treballadors/es socials amb la fi de difondre i proporcionar noves eines en l’assistència psicosocial a la infància, l’educació artística i la cultura de pau.