AFGANISTAN

Creart a l’Afganistan


La població civil afganesa continua patint els conflictes armats mentrestant el país intenta la seva reconstrucció. Creart dóna suport a les persones afganeses desplaçades a l’Afganistan mitjançant la col·laboració amb els projectes educatius que Norwegian Refugee Council realitza a Kabul.

 

Context

Els conflictes armats a l’Afganistan entre les forces governamentals i l’oposició armada han obligat a milers de persones a abandonar les seves llars en una violació continuada del Dret Internacional Humanitari (DIH).

Al 2018 el número de morts de civils va superar les 10.000 víctimes. Més de 230.000 afganesos civils estan actualment desplaçats per conflictes armats, mentre que 225.000 persones han sigut desplaçades a causa de la sequera.

Malgrat aquest context de violència, milers de refugiats afganesos s’han vist obligats a tornar del Pakistan a l’Iran cada any. Prop del 80 per cent dels retorns del Pakistan reben assistència, no obstant, escassament un 4 per cent dels retorns de l’Iran reben assistència.

Els grups més vulnerables inclouen a les dones i la infància. Els principals problemes als que s’enfronten milers de nens i nenes diàriament a l’Afganistan són la pobresa, la salut, l’educació, el treball infantil, la violència, l’explotació, els nens soldats, el matrimoni infantil i el dret a una identitat.

Només el 6% dels naixements es registren a l’Afganistan. Com a conseqüència, la majoria dels nens afganesos no tenen una identitat oficial, ni una nacionalitat: són invisibles als ulls de la societat. Aquest és un greu problema, especialment, pels nens afganesos refugiats que han fugit de la guerra. Es calcula que entre els camps de refugiats del Pakistan i l’Iran hi hauria al voltant d’1,5 milions de nens refugiats. Aquests nens es troben en situació il·legal i sense cap tipus de dret ja que oficialment no tenen existència jurídica.

 

Intervenció de Creart

  • Donem suport a persones afganeses desplaçades a l’Afganistan. Aquesta intervenció és un projecte polític que s’emmarca en les accions de Norwegian Refugee Council (NRC) pels refugiats i desplaçats afganesos.
  • Les accions a l’Afganistan es van dur a terme a Kabul, en un centre de l’organització local Woman and Children Empowerment Organization (WACEO), que treballa amb dones i nens/es. El centre està situat a l’àrea de Shari Kuna, a la ciutat vella, un enclavament que compta amb un historial d’alta criminalitat.
  • Treballem la millora de les capacitats d’un grup d’educadors i educadores a través de l’experiència artística i la creativitat.
  • Els resultats més rellevants obtinguts són l’assoliment del reforç de competències com la confiança, l’autoestima i l’apoderament, d’una banda; i de l’altra, amb l’assimilació i integració de capacitats tècniques artístiques i de suport psicosocial per a treballar amb grups de població infantil refugiada.